Povrati i jamstva

Jamstvo

 

Uz električne aparate kupac će zaprimiti Jamstveni list.

  • Nedostatci otkriveni tijekom razdoblja jamstva biti će uklonjeni besplatno u roku ne duljem od 28 dana od dana isporuke uređaja na adresu Šminkerica j.d.o.o. o trošku kupca. Povrat proizvoda kupcu je na teret izdavatelja jamstva

  • Jamstvo NE OBUHVAĆA – štetu nastalu nepravilnom uptrebom, skladištenjem ili održavanjem uređaja, mehanička oštećenja (nastala udarcem, padom, nagnječenjem te nemarom korisnika), kemijska oštećenja, te oštećenja nastala višom silom.

  • U slučaju korištenja prava iz jamstvenog lista kupac je dužan o vlastitom trošku isporučiti proizvod u originalnom pakiranju, šteta nastala u transportu ne podliježe jamstvu.

  • Jamstveni list prestaje vrijediti odmah u slučaju neovlaštenih popravaka, prepravaka izvršenih od strane korisnika jamstva ili treće osobe.

  • Ukoliko se utvrdi da nedostatak nije moguće otkloniti ili u slučaju više od 3 popravka tijekom jamstvenog roka kupac ima pravo na zamjenu proizvoda ili povrat sredstava.

  • Pri korištenju prava iz jamstva kupac je dužan opisati kvar i nedostatak koji je primjećen te priložiti uz jamstveni list.

  • Za korištenje prava iz jamstva potrebno je posjedovati račun i jamstveni list

  • Jamstvo se odobrava na rok od 12 mjeseci od dana kupnje

Raskid ugovora i povrat robe

Ukoliko Vam proizvod ne stigne u navedenim rokovima, Vaša sredstva će Vam u zakonskom roku biti vraćena na Vaš transakcijski račun ili će Vam biti poslan isti novi proizvod.

Ukoliko je naručeni proizvod neispravan ili jednostavno ne ispunjava očekivanja kupca moguće je, u roku 14 (četrnaest) dana od isporuke, napraviti zamjenu ili povrat proizvoda. Kupac ima puno zakonsko pravo na to.

Kupac ima pravo, bez navođenja razloga, jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji u zakonskom roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupcu proizvod predan u posjed.   

Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti Šminkerica j.d.o.o. o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani putem nedvosmislene izjave.
 
Kupac može jednostrano raskinuti ugovor tako da zahtjev za jednostrani raskid pošalje poduzeću Šminkerica j.d.o.o. elektroničkim putem na e-mail adresu: sminkerica.jdoo@gmail.com. Šminkerica j.d.o.o. se u tom slučaju obvezuje bez odgađanja Kupcu dostaviti potvrdu o primitku izjave o raskidu u elektroničkom obliku.

Kupac je u slučaju odustajanja od kupnje dužan je robu, nekorištenu, neoštećenu u originalnoj ambalaži i u zaprimljenoj količini vratiti na adresu Davatelja usluge u roku od 15 dana od dana kada je obavijestio Davatelja usluge o odustanku.

Kupac je odgovoran je za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Ako je vraćeni proizvod otvoren i korišten Davatelj usluge ima pravo naplatiti od Korisnika naknadu za ponovno uspostavljanje originalnog stanja proizvoda.

U slučaju odustanka od kupnje, Davatelj usluge vratit će Korisniku sav uplaćeni iznos za tu kupnju, najkasnije u roku od 14 radnih dana od povrata robe, na račun Korisnika koji je Davatelju dostavio sam Korisnik. Povrat u gotovini ili poštanskom uputnicom nije moguć.

Trošak povrata robe snosi Korisnik usluge koji se odlučio iskoristiti pravo na odustanak od kupnje.

Adresa za povrat proizvoda i reklamacije:

Šminkerica j.d.o.o.

Horvaćanska 29 - pasaž

10000 Zagreb