Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

Prihvaćanjem Općih uvjeta izjavljujete da ste se upoznali, razumjeli i suglasili s našim Općim uvjetima poslovanja te da prihvaćate pravila i uvjete navedene u njima. Ukoliko niste suglasni s Općim uvjetima, molimo Vas da ne koristite ove web stranice.

Web stranica www.šminkerica.hr u vlasništvu je trgovačkog društva Šminkerica j.d.o.o.

Trgovačko društvo Šminkerica j.d.o.o. pruža online usluge putem svoje Internet stranice www.šminkerica.hr te Facebook stranice Šminkerica.hr i Instagram stranice sminkerica.hr. 


Šminkerica j.d.o.o. je u svakom trenutku ovlašten mijenjati sadržaj Općih uvjeta te o tome obavijestiti Kupce putem web stranice www.šminkerica.hr. Kupci su dužni prilikom narudžbe proizvoda pročitati i suglasiti se s Općim uvjetima koji se primjenjuju na svaku sljedeću narudžbu sve do njihove izmjene, a o čemu će Kupci biti obaviješteni pri prvoj sljedećoj narudžbi nakon izmjene. Šminkerica j.d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost zbog propuštanja Kupca da to učini.
 
Informacije o trgovačkom društvu:
Šminkerica j.d.o.o. za usluge
Sjedište: Podbrežje VIII br. 17, 10020 Zagreb, Hrvatska
Email: sminkerica.jdoo@gmail.com
 
Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS 5070848
Račun u Privrednoj banci Zagreb d.d. - IBAN HR5423400091111003986
Temeljni kapital u iznosu 10,00 kn uplaćen u cjelosti
 
Član uprave društva: Ž. Vidušek
OIB: 32129267427
 


Opće odredbe

Ovim se Općim uvjetima uređuju odnosi između Kupca i Šminkerica j.d.o.o. u odnosu na uvjete i način naručivanja, cijene proizvoda, način plaćanja, raskid ugovora i povrat robe, dostavu, zaštitu tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana za korištenje web-trgovine www.šminkerica.hr i on-line kupovinu.
 
Ovi Opći uvjeti primjenjuju se u slučaju kupovine putem internet stranice www.šminkerica.hr te Facebook stranice Šminkerica.hr i Instagram stranice sminkerica.hr. 

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Šminkerica j.d.o.o. sklopljen je u trenutku kad Šminkerica j.d.o.o. zaprimi narudžbu tj. elektroničku poruku koja sadrži izjavu Kupca da prihvaća ponudu.

Kupac može biti samo punoljetna poslovno sposobna fizička osoba ili pravna osoba. Prihvaćanjem Općih uvjeta potvrđujete da ste ili stariji od 18 godina života ili maloljetnik s potpunom poslovnom sposobnošću, i da ste u cijelosti sposobni prihvatiti ove Opće uvjete.
 
Ugovor u ime i za račun maloljetnika te poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njegovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe samo ukoliko nisu lišene prava na raspolaganje svojom imovinom i prava na sklapanje pravnih poslova.
 
Za postupanje koje nije u skladu s ovim odredbama Šminkerica j.d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost.

 

On-line kupovina


On-line kupovina je moguća uz prethodnu registraciju ili uz “Prijavu kao gost”. Kupac je pri registraciji ili “Prijavi kao gost” dužan dati točne i potpune osobne podatke, dok suprotno postupanje Kupca ovlašćuje Šminkerica j.d.o.o. da Kupcu uskrati daljnje korištenje web stranice www.šminkerica.hr.
 
Prijavljeni korisnici web stranice www.šminkerica.hr dobivaju vlastiti korisnički račun (u daljnjem tekstu: Korisnički račun). Šminkerica j.d.o.o.. savjetuje da nikome ne otkrivate podatke o Vašem Korisničkom računu. Isključivo ste odgovorni za održavanje tajnosti i sigurnosti Vašeg Korisničkog računa, te za sve aktivnosti koje se dogode na ili putem Vašeg Korisničkog računa. O svakoj zlouporabi Vašeg Korisničkog računa dužni ste bez odgađanja obavijestiti Šminkerica j.d.o.o.
 
Šminkerica j.d.o.o. ne odgovara za bilo koji oblik štete koja nastane neovlaštenim korištenjem Korisničkog računa.
 
Šminkerica j.d.o.o. će Kupcu u trenutku isporuke robe  predati račun.

 
Cijena


Cijene proizvoda su maloprodajne, sadrže iznos poreza na dodanu vrijednost i izražene su u eurima (EUR, €)
Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine.
Cijene ne sadrže cijenu troškova prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, ukoliko nije drukčije istaknuto.
Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. 
Šminkerica j.d.o.o. može odrediti određene popuste, bonove i bodove na kupovinu putem stranice koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje dok dotični ne odredi drugačije.
Akcijski proizvodi i bonovi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni samo specificiranim skupinama. Uvjeti akcijske prodaje bit će opisani na stranicama.
Šminkerica j.d.o.o. će periodično i prema svojoj odluci stavljati određene artikle na akcijsku prodaju.
U slučaju takve situacije Šminkerica j.d.o.o. pravovremeno će obavijestiti korisnike.

Plaćanje

 
Šminkerica j.d.o.o. svojim Kupcima omogućava plaćanje pri preuzimanju robe (pouzećem), kreditnom ili debitnom karticom putem servisa viva.com, te općom uplatnicom i Internet bankarstvom na žiro račun poduzeća Šminkerica j.d.o.oKorisnik usluge prilikom preuzimanja robe plaća i troškove dostave.

 
Isporuka i dostava

Isporuka i dostava obavljaju se putem usluge Hrvatske pošte na način i pod uvjetima određenima važećim propisima za obavljanje poštanske usluge. 

Uobičajeni rok dostave artikla je do 5 radnih dana dana s mogućnošću prolongacije do 10 radnih dana u slučaju nacionalnih praznika, blagdana ili zbog povećanog prometa na poštama. 

Isporuka se vrši u unaprijed ugovorenom roku.


Nakon obavljene narudžbe Kupac dobiva automatsku potvrdu elektronskom poštom da je artikl naručen.

Svaka zloubotreba, krađa, laganje, neprimjereno i nezakonito ponašanje krajnjeg kupca može rezultirati raskidom ugovora od strane Šminkerica j.d.o.o.. Društvo Šminkerica j.d.o.o. nije odgovorno za štetu koja može nastati kao posljedica navedenog te odgovornost u potpunosti leži na Kupcu


Jamstvo

Ukoliko Vam proizvod ne stigne u navedenim rokovima, Vaša sredstva će Vam u zakonskom roku biti vraćena na Vaš transakcijski račun ili će Vam biti poslan isti novi proizvod.

Međutim, koliko je naručeni proizvod neispravan ili jednostavno ne ispunjava očekivanja kupca moguće je, u roku 14 (četrnaest) dana od isporuke, napraviti zamjenu ili povrat proizvoda. Kupac ima puno zakonsko pravo na to.


Raskid ugovora i povrat robe

Kupac ima pravo, bez navođenja razloga, jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji u zakonskom roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupcu proizvod predan u posjed.   

Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti Šminkerica j.d.o.o. o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem nedvosmislene izjave.
 
Kupac može jednostrano raskinuti ugovor tako da obrazac za jednostrani raskid ispuni i pošalje poduzeću Šminkerica j.d.o.o. elektroničkim putem na e-mail adresu: sminkerica.jdoo@gmail.com. Šminkerica j.d.o.o. se u tom slučaju obvezuje bez odgađanja Kupcu dostaviti potvrdu o primitku izjave o raskidu u elektroničkom obliku.

Kupac je u slučaju odustajanja od kupnje dužan je robu, neoštećenu u originalnoj ambalaži i u zaprimljenoj količini vratiti na adresu Davatelja usluge u roku od 14 dana od dana kada je obavijestio Davatelja usluge o odustanku.

Kupac je odgovoran je za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Ako je vraćeni proizvod otvoren i korišten Davatelj usluge ima pravo naplatiti od Korisnika naknadu za ponovno uspostavljanje originalnog stanja proizvoda.

U slučaju odustanka od kupnje, Davatelj usluge vratit će Korisniku sav uplaćeni iznos za tu kupnju, najkasnije u roku od 14 radnih dana od povrata robe, na račun Korisnika koji je Davatelju dostavio sam Korisnik. Povrat u gotovini ili poštanskom uputnicom nije moguć.

Trošak povrata robe snosi Korisnik usluge koji se odlučio iskoristiti pravo na odustanak od kupnje.

Adresa za povrat proizvoda:

Šminkerica j.d.o.o.

Podbrežje VIII br 17

10020 Zagreb


Zaštita osobnih podataka

Šminkerica j.d.o.o. prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri u kojoj su isti nužni za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te radi provjere drugih podataka neophodnih za on-line kupovinu.
 
Šminkerica j.d.o.o.. se obvezuje štititi osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca, osim podataka koji su nužni za izvršenje dostave kupljenog proizvoda. Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Šminkerica j.d.o.o. po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.
 
Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.
 
Šminkerica j.d.o.o. Kupcima daje mogućnost izbora o upotrebi njihovih osobnih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka prikupljeni osobni podaci pohranjuju se u zbirci osobnih podataka koju vodi Šminkerica j.d.o.o.
 
Svi djelatnici Šminkerica j.d.o.o. poštuju načela zaštite osobnih podataka.

 

Direktiva o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova

Korisnici usluga mogu svoje prigovore vezane uz rad Internet trgovine, kao i u vezi s ugovornim i zakonskim obvezama Davatelja usluge odnosno Internet trgovine, podnijeti elektronskom ili redovnom preporučenom poštom na adresu Davatelja usluge. Davatelj usluge dužan je potvrditi da je zaprimio pisani prigovor Korisnika i obavijestiti Korisnika o postupku i vremenu za rješavanje iste.

Budući da je sjedište Davatelja usluge u zemlji članici EU u pogledu pritužbi i sporova primjenjuju se Odredbe Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova, a korištenjem linka http://ec.europa.eu/odr.